Mitel, globalny lider w dziedzinie komunikacji biznesowej, obchodził w ubiegłym roku swoje 50. urodziny, co stanowi kamień milowy w historii firmy. Przez te pół wieku, Mitel wypracował sobie renomę innowatora i lidera w dziedzinie Unified Communications (UC), dostarczając rozwiązania, które umożliwiają organizacjom na całym świecie sprawniejszą komunikację i współpracę.

2023 rok przyniósł kolejny ważny rozdział w historii Mitel, a mianowicie przejęcie Unify, wcześniej należącego do grupy Atos. To strategiczne posunięcie ma na celu dalsze umocnienie pozycji Mitel na globalnym rynku UC. Przejęcie to nie tylko zwiększa udział Mitel na rynku, ale także rozszerza jego globalny zasięg i możliwości oferowania zaawansowanych rozwiązań komunikacyjnych.

Co to jest Unified Communications?

Unified Communications, czyli Komunikacja Zintegrowana, to koncepcja łącząca różne formy komunikacji w ramach jednej organizacji, takie jak rozmowy głosowe, wideokonferencje, wiadomości tekstowe, pocztę e-mail i inne, w celu zapewnienia spójnego i efektywnego procesu komunikacji. Dzięki UC, pracownicy mogą łatwiej i szybciej komunikować się ze sobą, niezależnie od używanych urządzeń czy lokalizacji. Rozwiązania UC są szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw, call center oraz działów obsługi klienta, gdzie szybka i skuteczna komunikacja jest kluczowa.

Dlaczego przejęcie Unify przez Mitel jest ważne?

Przejęcie Unify przez Mitel tworzy nowe możliwości dla rozwoju technologii i innowacji w branży UC. Połączenie doświadczenia i zasobów obu firm pozwala na oferowanie jeszcze bardziej zaawansowanych i zintegrowanych rozwiązań, które odpowiadają na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku telekomunikacyjnego. Dla klientów oznacza to dostęp do szerszej gamy produktów, lepszą obsługę oraz innowacyjne rozwiązania dostosowane do ich specyficznych potrzeb.

Mitel i Unify – konsolidacja mocy w UC

W tej części skupię się na szczegółach transakcji. Przejęcie Unify przez Mitel to krok w kierunku konsolidacji ich pozycji na globalnym rynku Unified Communications. Transakcja ta umacnia Mitel jako wiodącą firmę w przestrzeni UC, umieszczając ją na drugim miejscu pod względem globalnego udziału w rynku UC dla przedsiębiorstw. Co więcej, Mitel zyskuje dominującą pozycję w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) oraz w ponad 10 krajach, co jest znaczącym osiągnięciem dla firmy i jej strategii globalnej ekspansji.

Rozwój technologii DECT

Mitel wzmacnia pozycję światowego lidera w technologii multi-cell Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT). DECT to standard komunikacji bezprzewodowej, który jest niezwykle ważny w wielu sektorach, zwłaszcza tam, gdzie mobilność i elastyczność są kluczowe. Przejęcie Unify pozwala Mitel na utrzymanie pozycji lidera rynku DECT nie tylko w regionie EMEA, ale także w Ameryce Łacińskiej i w 19 innych krajach.

Zintegrowana baza klientów i partnerów

Połączenie z Unify poszerza bazę klientów Mitel do ponad 75 milionów użytkowników w ponad 100 krajach. To ogromne rozszerzenie bazy klientów, Mitel dodatkowo zyskuje dostęp do rozbudowanej sieci ponad 5500 sprzedawców, dostawców usług, partnerów technologicznych i strategicznych aliansów.

Wpływ na strategię i rozwój produktów

Przejęcie Unify pozwala Mitel na rozszerzenie swojego portfolio o platformy głosowe, produkty do współpracy, rozwiązania dla działów obdługi klienta i contact center. To rozszerzone portfolio umożliwia firmie dostarczanie większego wyboru i elastyczności dla klientów na każdym etapie ich potrzeb komunikacyjnych. 

Poniżej wymieinę kilka kluczowych technologii obu firm i ich synergii:

Technologie Mitel wcześniej

Mitel, jako uznany lider w branży komunikacyjnej, przed przejęciem Unify oferował bogatą gamę produktów i usług, w tym:

Rozwiązania IP PBX: Zaawansowane systemy telefoniczne wykorzystujące protokół internetowy do transmisji danych, głosu i wideo.

Komunikacja w chmurze: Oferowanie usług UCaaS (Unified Communications as a Service), które umożliwiają elastyczną i skalowalną komunikację w chmurze.

Rozwiązania mobilne i aplikacje: Aplikacje mobilne i oprogramowanie do współpracy zwiększające produktywność i umożliwiające zdalną pracę.

Call center i kontakt centra: Zaawansowane rozwiązania dla kontakt centrów, w tym zarządzanie połączeniami i analiza danych.

Technologie Unify wcześniej

Unify, znany z innowacyjności w komunikacji przedsiębiorstw, wnosił do Mitel m.in.:

OpenScape Communications: Platformy umożliwiające zintegrowaną komunikację głosową, wideo i wiadomości w jednym rozwiązaniu.

Rozwiązania kolaboracji: Narzędzia do efektywnej współpracy zespołowej, w tym wideokonferencje i narzędzia do zarządzania projektami.

Zarządzanie sieciami i bezpieczeństwem: Technologie zabezpieczeń i zarządzania siecią, które są kluczowe dla ochrony danych i komunikacji firmowej.

Usługi zarządzane: Doświadczenie w oferowaniu usług zarządzanych, w tym kompleksowego zarządzania IT i infrastrukturą komunikacyjną.

Synergia technologii dziś

Po przejęciu Unify przez Mitel, portfolio technologiczne firmy stało się zróżnicowane i kompleksowe. Oto, jak teraz te technologie współistnieją:

Integracja systemów telefonicznych i UC: Połączenie systemów IP PBX Mitel z platformami OpenScape Unify tworzy zintegrowane i wszechstronne rozwiązania dla komunikacji przedsiębiorstw.

Rozbudowane rozwiązania chmurowe: Integracja usług UCaaS Mitel z narzędziami do współpracy Unify zapewnia klientom większy wybór i elastyczność w korzystaniu z usług w chmurze.

Kompleksowe rozwiązania dla call center: Połączenie technologii centrów kontaktowych Mitel z doświadczeniem Unify w zarządzaniu sieciami i bezpieczeństwem pozwala na oferowanie bardziej zaawansowanych i bezpiecznych rozwiązań dla call center.

Szeroki zakres usług zarządzanych: Dzięki doświadczeniu Unify w usługach zarządzanych, Mitel może teraz oferować bardziej kompleksowe usługi zarządzania IT i komunikacji.

Zespół Kierowniczy 

Mitel i Unify nie tylko połączyły technologie i zasoby obu firm, ale również zjednoczyły się ich zespoły kierownicze, tworząc silną grupę liderów branży. 

Tarun Loomba – Prezes i Dyrektor Generalny: Tarun Loomba, wcześniej pełniący rolę prezesa i dyrektora generalnego Mitel, kontynuuje swoje obowiązki jako lider połączonej firmy. Jego doświadczenie i wizja kierownicza są kluczowe dla dalszego rozwoju i innowacji w firmie.

Marcus Hänsel – Dyrektor Handlowy: Były CEO Unify, Marcus Hänsel, został mianowany dyrektorem handlowym Mitel, gdzie będzie odpowiedzialny za globalne funkcje sprzedaży i usług. Jego doświadczenie w Unify i głęboka znajomość branży są cenne dla dalszego wzrostu Mitel.

Zintegrowany zespół kierowniczy: Pozostali członkowie zarządu Mitel kontynuują swoje role, a dołączają do nich kluczowi liderzy z Unify, przynosząc swoje umiejętności i wiedzę z różnych dziedzin, takich jak produkt, operacje, marketing, IT i finanse.

Wzmocnienie zespołu talentów: Połączenie zespołów Mitel i Unify skutkuje stworzeniem grupy ponad 5000 pracowników na całym świecie, co umacnia zdolności firmy do obsługi klientów i partnerów oraz przyspiesza innowacje w przestrzeni UC.

Co dalej? Jaka jest planowana strategia?

Strategia Mitel po przejęciu Unify skupia się na integracji, innowacji i rozwoju, mając na celu wzmocnienie pozycji firmy jako lidera w branży komunikacji zintegrowanej. Dzięki połączeniu zasobów i talentów obu firm, Mitel jest dobrze przygotowany do spełnienia obietnicy dostarczania zaawansowanych rozwiązań komunikacyjnych, które odpowiadają na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku.

Kluczowe elementy tej strategii obejmują:

Integracja portfolio produktów: Mitel planuje zintegrować najlepsze rozwiązania i technologie z obu firm, tworząc kompleksowe produkty. Będzie to obejmować zarówno istniejące systemy telekomunikacyjne, jak i nowe rozwiązania w chmurze, oferujące klientom większą elastyczność i wybór.

Rozwój wertykalnych rozwiązań rynkowych: Mitel zamierza tworzenia specjalistyczne rozwiązania dla rynków, takich jak opieka zdrowotna, edukacja, sektor publiczny i usługi finansowe.

Poszerzenie globalnego zasięgu: Firma planuje wykorzystać swoje rozszerzone zasoby do dalszego rozwoju na rynkach międzynarodowych, szczególnie w regionie EMEA.

Inwestycje w innowacje i badania i rozwój (R&D): Mitel zwiększa swoje inwestycje w badania i rozwój, aby przyspieszyć wprowadzanie innowacji i odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby rynku komunikacji.

Wzmocnienie relacji z partnerami: Mitel planuje dalsze rozwijanie i wzmocnienie swoich programów partnerskich, oferując lepsze wsparcie, zasoby i możliwości dla swoich globalnych partnerów.

Zwiększona skuteczność operacyjna: Integracja operacyjna obu firm ma na celu zwiększenie efektywności i redukcję kosztów, co pozwoli Mitel na oferowanie bardziej konkurencyjnych cen i lepszych warunków dla klientów.

Nacisk na obsługę klienta i doświadczenie użytkownika: Mitel kładzie duży nacisk na udoskonalanie obsługi klienta i doświadczenia użytkownika (UX), pragnie utrzymać wysoką satysfakcję klientów i budować długoterminowych relacji.

FAQ: Akwizycja Unify przez Mitel

Akwizycja Unify przez Mitel nie powinna zakłócić bieżących usług ani produktów dla istniejących klientów. Obie firmy są zobowiązane do zapewnienia ciągłości i wysokiej jakości obsługi. Klienci mogą spodziewać się dodatkowych korzyści, w tym dostępu do szerszego zakresu produktów i usług.

Mitel zyskał dostęp do platform głosowych, produktów do współpracy, centrów kontaktowych, urządzeń i końcówek Unify. Te technologie będą teraz integrowane z obecnymi ofertami Mitel, tworząc bardziej zróżnicowane i zaawansowane rozwiązania dla klientów.

Mitel planuje skupić się na integracji produktów i usług, rozwoju wertykalnych rozwiązań rynkowych, poszerzeniu globalnego zasięgu, inwestycjach w innowacje, a także na wzmocnieniu relacji z partnerami i poprawie doświadczeń klientów.

W krótkim okresie nie są planowane znaczące zmiany w umowach ani warunkach współpracy. Mitel podkreśla znaczenie utrzymania stabilności i zaufania wśród obecnych klientów i partnerów. Wszelkie przyszłe zmiany będą komunikowane w sposób przejrzysty i z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jeśli masz więcej pytań lub chcesz dowiedzieć się więcej o tym skontaktuj się z nami. Nasz zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Kończę tę analizę patrząc na potencjalną przyszłość Mitel, jej klientów i całego sektora komunikacji zintegrowanej.

Mitel wraz z Unify ma potencjał, by stać się nie tylko dostawcą technologii, ale prawdziwym partnerem w transformacji cyfrowej swoich klientów. Możemy spodziewać się, że firma będzie kontynuować swoją misję dostarczania innowacyjnych, niezawodnych i skalowalnych rozwiązań, które umożliwiają firmom na całym świecie efektywniejszą pracę, lepszą komunikację i bardziej efektywną współpracę.

Na horyzoncie rysują się nowe możliwości, szczególnie w sektorach takich jak opieka zdrowotna, edukacja czy usługi finansowe, gdzie połączone siły Mitel i Unify mogą przynieść szczególną wartość. Możemy się spodziewać, że firma skupi się na dalszym rozwoju i inwestycjach w innowacje, aby jeszcze lepiej służyć swoim klientom i dostosowywać się do szybko zmieniających się warunków rynkowych.

Warto pamiętać, do sukcesu firmy potrzebni są ludzie – zarówno ci, którzy tworzą te rozwiązania, jak i ci, którzy z nich korzystają. Mitel łącząc talenty i doświadczenie swoich zespołów, wydaje się być doskonale przygotowany do tego wyzwania, oferując nie tylko produkty, ale kompleksowe rozwiązania i wsparcie, które pomogą firmom wejść w nową erę cyfrowej komunikacji.

Z ogromną ciekawością będę obserwować rozwój i dalsze działania Mitel.

Przy tworzeniu tego artykułu oparłam się na danych z oficjalnej strony Mitel, a także na informacjach i analizach dostępnych na Business Wire, Yachoo Finance oraz na stronie UC Today.

Zapraszamy do kontaktu z nami

Kontakt z doradcą

EN