Bezpieczeństwo w miejscu pracy nadal stanowi dość duży problem w środowiskach produkcyjnych. Duże, rozproszone przestrzenie z twardymi betonowymi podłogami, niebezpiecznymi ciężkimi maszynami i dużą liczbą pracowników w hałaśliwym otoczeniu prowadzą do zagrożeń, z którymi nie każda branża będzie musiała się zmierzyć. W rzeczywistości, zgodnie z ostatnim raportem Głównego Urzędu Statystycznego w 2021 roku zgłoszono łącznie 68 777 wypadków przy pracy z tego w samym przetwórstwie przemysłowym 23 654. Przyczyny tych urazów obejmują poślizgnięcia, upadki, awarie sprzętu, urazy spowodowane nadmiernym wysiłkiem oraz urazy związane z powtarzającymi się czynnościami.

Jak więc zapewnić bezpieczeństwo personelowi produkcyjnemu?

I niestety pracownicy mobilni, „bez biurek” są najczęściej pomijani, jeśli chodzi o właściwe wyposażenie komunikacyjne w terenie, a które może faktycznie pomóc im w zapewnieniu bezpieczeństwa w codziennej pracy. Środowiska produkcyjne i magazynowe zazwyczaj polegają na zwykłej komunikacji stacjonarnej lub krótkofalówkach. Nie wszyscy pracownicy są nawet wyposażeni w te podstawy. Oznacza to, że w nagłych przypadkach można zmarnować cenny czas na wzywanie pomocy przez konieczność dotarcia do stacji telefonicznej w celu wykonania połączenia. Mając do dyspozycji nowoczesną mobilność bezprzewodową, pomoc można wezwać bardzo szybko.

Ponadto niektórzy pracownicy produkcyjni mogą znaleźć się w sytuacji, w której może nie być natychmiastowej pomocy. Rozwiązania mobilne dla przedsiębiorstw nie tylko umożliwiają tym pracownikom wzywanie pomocy w tradycyjny sposób przez połączenie głosowe, ale wiele z nich ma również wbudowane specjalne funkcje bezpieczeństwa pracowników. Na przykład urządzenia takie jak smartfon Spectralink Versity lub telefony DECT serii 75 mogą pomóc m.in. w wykrywaniu upadków, nagłego biegu pracownika, nagłego zatrzymania ruchu i nie tylko. A pomoc można szybko wezwać jednym naciśnięciem czerwonego przycisku u góry.

Aparaty bezprzewodowe dostosowane do warunków produkcyjnych poza wytrzymałą konstrukcją posiadają również bardzo przydatną funkcję Push-to-talk, która umożliwia w razie niebezpieczeństwa lub niepokojących wydarzeń stały, szybki kontakt z całą grupą operacyjną lub menadżerem zmiany.

Kolejnym aspektem bezpieczeństwa pracowników jest sama edukacja. Dzięki inteligentnemu urządzeniu pracownicy mogą oglądać filmy dotyczące zasad bezpieczeństwa lub uzyskiwać dostęp do informacji dotyczących bezpieczeństwa z dowolnego miejsca w pracy. Mogą też z łatwością zadać pytanie przełożonemu bezpośrednio na urządzeniu, zamiast opuszczać swoje stanowisko, mając pewność, że informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego użytkowania sprzętu są zawsze w zasięgu ręki.

Ciągłe szkolenie pracowników w zakresie procedur bezpieczeństwa, obsługi sprzętu i rozwiązań w zakresie reagowania w sytuacjach awaryjnych może również pomóc w zapobieganiu urazom w pracy.

Podsumowując, wyposażenie pracowników produkcyjnych w korporacyjne rozwiązania mobilne może znacznie pomóc w ograniczeniu ryzyka występującego w miejscu pracy, zarówno poprzez liczne funkcjonalności alarmowe, łatwy dostęp do wewnętrznych procedur i zasad BHP jak i po umożliwienie natychmiastowej komunikacji głosowej z innymi pracownikami zakładu.

Zapraszamy do kontaktu z nami

Kontakt z doradcą

EN