MiVoice Office 400

MiVoice Office 400

Elastyczne i wszechstronne narzędzia UC do efektywnej współpracy


Dostarczanie elastycznego, wszechstronnego rozwiązania komunikacyjnego, MiVoice Office 400 został specjalnie zaprojektowany, aby sprostać potrzebom małych i średnich firm, umożliwiając łatwą integrację dodatkowych użytkowników, nowych telefonów lub nawet dodatkowych lokalizacji.

MiVoice Office 400 został zaprojektowany do działania na standardowych urządzeniach, które są wystarczająco wydajne, aby obsługiwać do 600 użytkowników.

Dzięki UCC (Unified Communications & Collaboration) różne środki komunikacji (takie jak telefonia, poczta elektroniczna, poczta głosowa, faks, wideo i czat) są łączone w kompletne rozwiązanie, a następnie uzupełniane o dodatkowe funkcje, takie jak sygnalizacja obecności.

MiVoice Office 400 posiada specyficzne rozwiązania dostosowane dla takich branż jak: Sektor opieki zdrowotnej, Handel i przemysł, Hotele i restauracje, Budynki i obiekty użyteczności publicznej.

Kluczowe zalety


Zwiększenie wydajności (w tym poprzez integrację telefonii komputerowej i książek telefonicznych)


Upraszczanie procesów


Lepsza współpraca


Integracja aplikacji biurowych


Zmniejszenie kosztów

MiVoice Office 400 obejmuje:


Cały szereg nowoczesnych terminali (SIP, cyfrowe, analogowe)


Klienci UCC i telefony programowe oferujące video, wskaźniki obecności i chat


Rozwiązania mobilne (DECT, SIP-DECT, Mobile Client dla smartfonów i tabletów)


Konferencje audio, internetowe i video


Call centers

Zapraszamy do kontaktu z nami

Kontakt z doradcą

PL