Aura

Avaya Aura

Cyfrowa transformacja dla dzisiejszego przedsiębiorstwa

Kontakt z klientami, współpracownikami i dostawcami już nie wystarcza. Twoi pracownicy potrzebują narzędzi, aby odgrywać aktywną rolę w tworzeniu wartości, zachwycaniu klientów i angażowaniu współpracowników w elastyczne interakcje zapewniające wyniki biznesowe. Aby umożliwić to przekształcające, zorientowane na ludzi zaangażowanie, Avaya opracowała platformę Avaya Aura. To rozbudowane rozwiązanie to zestaw płynnych komponentów, które łączą się ze sobą, zapewniając kompleksowe zunifikowane rozwiązania w zakresie komunikacji i obsługi klienta, które mają znaczący wpływ na Twój biznes.

Zachowując Twoją inwestycję, platforma Avaya Aura usprawnia system komunikacji w przedsiębiorstwie. W oparciu o budżet, strategię biznesową i wymagania użytkowników dostosowuje, konsoliduje i rozszerza system.

Usługi głosowe, wideo i inne usługi komunikacyjne można łączyć bezpośrednio z obiegiem pracy w firmie, filtrując i dostarczając odpowiednie informacje właściwym osobom na właściwym urządzeniu we właściwym czasie.


Aplikacje Avaya Aura


Rozwiązania Avaya umożliwiają transformację cyfrową, zapewniając kompleksowy zestaw zaawansowanych aplikacji komunikacyjnych do obsługi głosu, video, wiadomości, tele/video konferencji, kontaktów z klientami i innych. Obejmują one:

  • Avaya IX Workplace to eleganckie narzędzie UC, które zapewnia natychmiastowy dostęp do głosu, video, komunikatorów, kalendarza, spotkań itd. Ekran „Top of Mind” na urządzenia mobilne zapewnia szybki wgląd we wszystko, czego użytkownik potrzebuje w czasie rzeczywistym: harmonogram, kontakty, wiadomości i historia połączeń.
  • Avaya IX Messaging: Pełna i intuicyjna kontrola wiadomości, w tym wiadomości e-mail, poczty głosowej i faksu w jednym przyjaznym dla użytkownika formacie.
  • Avaya Multimedia Messaging: Rozszerza proste komunikatory i obecność dzięki możliwości bezpiecznego wysyłania tekstu, audio, video, zdjęć, plików i innych załączników w całym przedsiębiorstwie, umożliwiając osobom i grupom interakcję oraz produktywną obsługę rozmów i przepływów pracy.

Ulepsz procesy biznesowe i przepływy informacji dzięki Aura


Co najważniejsze, Avaya Aura zapewnia:

  • Użytkownicy uzyskują płynną interakcję między mediami, aplikacjami i urządzeniami - w tym Avaya Equinox.
  • Platforma, która oddziela złożoność warstwy komunikacyjnej od warstwy aplikacji, umożliwiając programistom skupienie się na potrzebach i wymaganiach biznesowych, a nie na zostaniu ekspertami w zakresie rozwiązań lub protokołów komunikacyjnych.
  • A Snap-In model that allows capabilities from a variety of solution providers to be included, enabling rapid, more cost-effective solution development mobile users.
  • Improving installation, implementation and management policies that must address privacy and security needs, protecting employee and customer data.

Platforma Avaya Aura została zaprojektowana, aby pomóc Ci zrównoważyć te potrzeby i stworzyć rzeczywistą wartość dla Twojego przedsiębiorstwa w tempie, które ma sens dla Twojej firmy.

Zapraszamy do kontaktu z nami

Kontakt z doradcą

PL