Kariera

Kariera

Kariera w AllVoice

AllVoice wyznajemy zasadę, że pracownicy są największą wartością i najważniejszym kapitałem organizacji. To dzięki kompetencjom, zaangażowaniu i samodzielności pracowników rozwijamy się dynamicznie i osiągamy kolejne sukcesy na rynku. Stawiamy na przyjazną i otwartą atmosferę pracy, w gronie specjalistów, którzy do swoich obowiązków podchodzą z pasją i zaangażowaniem.

Aplikacje wraz z podaniem nazwy stanowiska w temacie prosimy kierować na adres: praca@allvoice.pl

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy obecnie poszukujemy nowych pracowników na poniższe stanowiska:

Młodszy specjalista ds. sprzedaży (Warszawa)

Kierownik ds. kluczowych klientów (Warszawa)

Inżynier projektów telekomunikacyjnych (Warszawa)

Młodszy inżynier projektów telekomunikacyjnych (Warszawa)


Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AllVoice sp. z o.o., danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych na potrzeby procesu rekrutacji pracowników.”

Kandydaci zainteresowani wzięciem udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych powinni dodatkowo zamieścić informację, że:

„Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.”


„Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na w/w stanowisko pracy jest AllVoice sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marsa 56a (zwana dalej „Spółką”). Dane kandydatów będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Podanie danych jest obowiązkowe w zakresie wskazanym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy. Wszelkie dodatkowe informacje kandydat podaje dobrowolnie. Będą one przetwarzane przez Spółkę na podstawie wyżej wskazanej zgody, która może być odwołana przez kandydata w każdym czasie. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.”

PL