Firmy dostrzegają coraz większą potrzebę sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz mobilności w miejscu pracy. Dostępne technologie odpowiadają na dynamicznie zmieniające się potrzeby, przez co możliwe są wdrożenia z zakresu łączności bezprzewodowej. Na te potrzeby doskonale odpowiadają VoWi-Fi i system DECT. W ciągu ostatnich kilku lat odnotowały one imponujący wzrost napędzany koniecznością zwiększenia produktywności pracowników. Która technologia – telefon DECT czy VoWi-Fi będzie lepszym rozwiązaniem w firmie w zależności od jej specyfiki i potrzeb przepływu informacji? 

Jak VoWi-Fi i system DECT mogą usprawnić komunikację w firmie?

Niezależnie od tego, czy telefony znajdują się w biurach, fabrykach, szpitalach, kampusach, hotelach czy punktach sprzedaży, pracownicy mobilni są bardziej wydajni i zawsze dostępni. Jednak wyposażenie pracowników w typowe smartfony na umowę z operatorem często związane jest ze słabym zasięgiem i stabilnością sieci GSM, a także bezpieczeństwem danych i urządzeń oraz wymaganiami dotyczącymi zarządzania nimi.

Profesjonalne systemy komunikacji bezprzewodowej, jak telefon Wi-Fi czy telefon DECT w miejscu pracy niwelują wiele problemów z tym związanych:

  • zapewniają wszechobecny zasięg
  • obsługują pełen zakres funkcji telefonicznych, jak przekierowywanie i przekazywanie połączeń przychodzących, a także funkcje dodatkowe, czyli alarmy oraz skanery kodów kreskowych
  • mogą w równym stopniu obsługiwać połączenia wewnętrzne, jak i zewnętrzne, wykorzystując istniejące systemy telekomunikacyjne

Rozważając mobilność komunikacji wewnątrz budynków, firmy zazwyczaj wybierają właśnie jedną z dwóch opcji: VoWi-Fi lub system DECT. Istnieje szereg czynników, które decydują o właściwym wyborze – od dostępności i trwałości, po funkcjonalność i cenę. Niezależnie od wielkości i branży, firmy dostrzegły potrzebę mobilności w miejscu pracy. VoWi-Fi i system DECT  są odpowiedzią na te wyzwania. Zwiększają produktywność pracowników, a także usprawniają komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Przekłada się to nie tylko na zadowolenie pracowników, ale też kontrahentów i klientów. 

Przekonaj się więc, która technologia – telefon Wi-Fi czy telefon DECT lepiej sprawdzi się w Twojej firmie. 

Jakość głosu i dostępność w telefonach bezprzewodowych

Jakość głosu w telefonach bezprzewodowych jest jednym z podstawowych czynników przy wyborze systemu komunikacji. Ograniczenie zakłóceń rozmów i zrywania połączeń oraz zapewnienie dostępności sygnału w całym budynku mjąa kluczowe znaczenie poprawnego przekazywania informacji i ich zrozumienia przez rozmówców. Zarówno telefon DECT, jak i VoWi-Fi zapewniają jakość głosu klasy korporacyjnej, ale muszą być zaprojektowane i zainstalowane przez wykwalifikowanych dostawców. Istnieją jednak pewne kwestie, które mogą mieć wpływ na jakość głosu. Należy je uwzględnić przy wyborze bezprzewodowego rozwiązania głosowego. 

Podczas wykonywania połączenia telefonicznego przerwy i zakłócenia, zwykle powodowane przez odrzucone lub opóźnione pakiety sieciowe, są natychmiast zauważalne i niezwykle uciążliwe dla rozmówców. Porzucenie lub opóźnienie pakietu może nie być dostrzegane w wiadomości e-mail lub komunikatorze internetowym. Jeśli jednak opóźnienie spowoduje pominięcie części rozmowy, może to wywołać poważne problemy, szczególnie w środowiskach o znaczeniu krytycznym lub wysokim ryzyku, takich jak produkcja czy opieka zdrowotna.

Projekt sieci (tj. rozmieszczenie i liczba punktów dostępowych) będzie się różnił w zależności od tego, czy wybierzesz system DECT czy VoWi-Fi. Działają one na różnych częstotliwościach radiowych: 

  • system DECT na 1,8 GHz lub 1,9 GHz
  • Wi-Fi na 2,4 GHz lub 5,0 GHz 

Częstotliwości działają inaczej pod względem propagacji, tłumienia, zakłóceń itp. Z tego powodu uwzględnić należy wielkość budynku, w którym ma być używany telefon Wi-Fi lub DECT. Będzie to miało w konsekwencji wpływ na projekt sieci i ostateczny koszt rozwiązania, co może być kluczowym czynnikiem decyzyjnym dla wielu klientów.

Układ budynku i materiał konstrukcyjny mogą również mieć wpływ na wybór rodzaju systemu. Przykładowo w budynku gęsto zbudowanym z ciężkiej stali i betonu sygnały radiowe przemieszczają się zupełnie inaczej niż w budynku z szeroko otwartymi, pozbawionymi przeszkód przestrzeniami. To aspekt, który będzie warunkował wybór technologii VoWi-Fi lub DECT, a także liczbę punktów dostępowych. W rezultacie konstrukcja budynku może być znaczącym czynnikiem przy poszukiwaniu optymalnej czystości głosu w zatłoczonej lub zabudowanej przestrzeni.

Niezależnie od wyboru VoWi-Fi lub systemu DECT, odpowiedni projekt i wysokiej jakości instalacja sieci to najważniejsze aspekty odpowiedzialne za jakość i dostępności głosu.

Projektowanie sieci systemu DECT i VoWi-Fi

Decydując się na projekt sieci, musisz rozważyć zalety i wady łączenia głosu i danych w tej samej sieci lub rozdzielenia ich w celu uzyskania autonomicznych, dedykowanych systemów. Jak to jest w przypadku DECT i VoWi-Fi?

DECT działa na własnej, niezależnej częstotliwości, gwarantując, że głos nigdy nie konkuruje o zasoby z innymi danymi, zawsze jest traktowany jako komunikacja o wyższym priorytecie. W rezultacie jakość połączeń jest wysoka, stale dostępna, a dzięki dobrze zaplanowanej sieci stacji bazowych może być równomiernie rozłożona na dużej przestrzeni. Modułowy charakter systemu DECT umożliwia klientom łatwe rozszerzenie zasięgu, ruchu głosowego i liczby użytkowników, co czyni go niezwykle skalowalnym rozwiązaniem we wszystkich wielkościach przedsiębiorstwa.

Obok systemu DECT pojawiła się jednak technologia Wi-Fi. Staje się ona coraz bardziej wszechobecna, coraz więcej dużych firm wykorzystuje ją zarówno do transmisji danych, jak i komunikacji głosowej. Możliwość konwergencji głosu i danych w jednej sieci pozwala firmom w pełni wykorzystać inwestycję w Wi-Fi. Jednak projektowanie sieci Wi-Fi do przesyłania głosu klasy korporacyjnej znacznie różni się od projektowania pod kątem zwykłych danych. Większość istniejących sieci Wi-Fi obsługujących wyłącznie transmisję danych zwykle wymaga przeprojektowania, aby móc odpowiednio obsługiwać głos. Niemniej jednak VoWi-Fi  jest wyborem często dokonywany przez większe organizacje, które już zainwestowały znaczne środki w istniejącą infrastrukturę sieci Wi-Fi i chcą zmaksymalizować tę inwestycję.

Podczas projektowania sieci bezprzewodowej koniecznie trzeba przeprowadzić wizję lokalną, która uwzględnia szersze względy aplikacji danych, działające w bezprzewodowej sieci LAN. Redukcja kosztów na tym etapie najprawdopodobniej doprowadzi do niezadowolenia użytkowników ze względu na słabą jakość głosu, luki w roamingu pomiędzy antenami i znacznie wyższe koszty rozwiązywania problemów, które można było przewidzieć od samego początku.

Niezależnie od wyboru sieci, technologia musi posiadać właściwe możliwości, aby efektywnie zarządzać przekazywaniem i roamingiem między punktami dostępowymi. Zarówno w przypadku systemu DECT, jak i VoWi-Fi urządzenie musi być w stanie przekazać połączenie, gdy pracownicy przemieszczają się pomiędzy punktami dostępowymi. Elementy, takie jak kontrola dostępu do połączeń, roaming, wybór kanału i częstotliwości oraz QoS są wbudowane jako domyślne w rozwiązaniach DECT, podczas gdy bardziej szczegółowa, wyrafinowana konfiguracja jest wymagana w przypadku wdrożeń VoWi-Fi bazujących na punktach dostępowych innych firm jak np.: Cisco, Aruba, Extreme Networks czy Avaya.

Telefon Wi-Fi czy telefon DECT? Trwałość i żywotność telefonu bezprzewodowego

Wymagania dotyczące trwałości telefonów w miejscu pracy są znacznie bardziej rygorystyczne niż te do użytku prywatnego. Krótka żywotność baterii, łatwe do uszkodzenia ekrany i 18-miesięczna przydatność do użycia urządzeń konsumenckich nie mają zastosowania w środowisku firmowym. Jest to inwestycja zupełnie nieopłacalna. 

Zarówno słuchawki Wi-Fi, jak i DECT oferują pracownikom wiele pod względem trwałości i odporności. Słuchawki zostały zaprojektowane zgodnie z wysokimi specyfikacjami pod względem odporności na upadki, wytrzymałości ekranów, wrażliwości na ciecze i kurz. Oznacza to, że żywotność telefonu bezprzewodowego jest znacznie dłuższa niż typowe 18 miesięcy zakładane dla smartphone’ów, a urządzenia zwykle wytrzymują od 3 do 5 lat.

Zarówno telefony wykorzystywane w systemie VoWi-Fi, jak i DECT zazwyczaj mają znacznie dłuższą żywotność baterii niż większość smartfonów. Urządzenia DECT mają jednak przewagę w tym zakresie nad telefonami Wi-Fi. 

Zwiększone wykorzystanie aplikacji i funkcjonalność na urządzeniach Wi-Fi może pochłonąć żywotność baterii, ale zarówno telefon DECT, jak i Wi-Fi mają wymienne baterie. Ponadto baterie zapasowe można ładować osobno dla pracowników zmianowych i wymieniać w ciągu kilku sekund, również jako hot-swap.

Coś więcej niż tylko głos – funkcjonalność systemu DECT i VoWi-Fi

Regularne korzystanie ze smartfonów konsumenckich kształtuje nasze oczekiwania dotyczące wyglądu urządzeń w miejscu pracy oraz ich oczekiwanych możliwości. Niezależnie od tego, czy jest to ekran dotykowy, intuicyjny interfejs czy wybór aplikacji, rynek smartfonów konsumenckich napędza zapotrzebowanie na urządzenia w pracy zapewniające podobne, a nawet lepsze wrażenia i funkcjonalność.

Zarówno urządzenia DECT, jak i VoWi-Fi  umożliwiają zastosowanie funkcji specyficznych dla miejsca pracy, takich jak integracja z systemami głosowymi w przedsiębiorstwie, alarmy antynapadowe, przesyłanie wiadomości oraz integracja z komunikatorami biurowymi, np. Microsoft Teams. Wraz z rosnącą liczbą aplikacji przeznaczonych dla konkretnych branż oraz postępem w zakresie Wi-Fi, wzrosła liczba rozbudowanych aplikacji zintegrowanych z systemami firmowymi. Aplikacje te zapewniają nieprzeciętne możliwości mobilne i zwiększoną wydajność pracowników.

Przykładowo szpital korzystający z VoWi-Fi umożliwia pielęgniarkom współdzielenie danych pacjentów, integrację z systemami monitoringu, a przede wszystkim z systemem przywołania pielęgniarek w celu zapewnienia pacjentom szybszej i właściwej pomocy. W środowisku produkcyjnym może to być integracja aplikacji do zarządzania przepływem pracy, monitorowania obiektów lub maszyn lub śledzenia sprzętu i zasobów. Klienci detaliczni mogą zintegrować się z aplikacjami kontroli zapasów, bezpieczeństwa budynków lub aplikacji PoS.

Niezależnie od branży produktywność, wydajność i obsługę klienta można zmaksymalizować dzięki zaawansowanej integracji głosu i danych w sieci Wi-Fi.

Business Case, a wybór system DECT i VoWi-Fi

Decyzja o wyborze VoWi-Fi lub DECT powinna być indywidualna dla każdej organizacji. Każda z nich będzie inaczej oceniać dostępność głosu, projekt sieci, trwałość, inwestycje i dostosowane aplikacje zgodnie z potrzebami ich działalności. Dla wielu ostateczny wybór będzie zależeć od tego, jakie istniejące sieci znajdują się na miejscu. W przypadku VoWi-Fi potrzeba dostarczenia danych lub aplikacji będzie dużym czynnikiem decydującym, zwłaszcza jeśli w najbliższej przyszłości planowana jest modernizacja lub remont sieci.

Z perspektywy integratora zajmującego się wdrożeniami systemów telekomunikacyjnych, zarówno system DECT, jak i VoWi-Fi mają tak samo dużą wartość i nadal cieszyć się będą dużą akceptacją na rynku w nadchodzących latach. System DECT umożliwia jakość i dostępność głosu klasy korporacyjnej dzięki stosunkowo mniejszej inwestycji niż wymagana w przypadku VoWi-Fi. Jednak Ci, którzy chcą wyjść poza głos, do aplikacji bogatych w dane, uznają VoWi-Fi za logiczny krok.

Przede wszystkim zdefiniuj swoje cele na wczesnym etapie procesu – zarówno z perspektywy nadrzędnej strategii, jak i poprzez badanie potrzeb i codziennego życia swoich pracowników. Określając, co jest najważniejsze: zwiększona produktywność, lepsza komunikacja, lepsza obsługa klienta lub pacjenta oraz wymagania dotyczące zarówno głosu, jak i danych w osiąganiu tych celów, możesz na tej podstawie oceniać skuteczność konkretnego rozwiązania. Gdy już wiesz, czego potrzebujesz, następnym krokiem jest zrozumienie, czy i jak możesz wykorzystać istniejącą infrastrukturę, aby to osiągnąć.

W oparciu o cele firmy, istniejącą infrastrukturę, profile pracowników i analizę zwrotu z inwestycji (ROI), możesz ocenić dostawców oferujących systemy DECT i VoWi-Fi oraz sposób, w jaki urządzenia spełniają Twoje wymagania.

Zapraszamy do kontaktu z nami

Kontakt z doradcą

EN